Disclaimer

Deze website is een uitgave van Van Spaendonck BrancheAdvies. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Van Spaendonck BrancheAdvies kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Spaendonck BrancheAdvies informatie op de website op te slaan, te veranderen, openbaar te maken, te versturen, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de Van Spaendonck Groep en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Van Spaendonck BrancheAdvies wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Copyright © 2012 Van Spaendonck BrancheAdvies. Alle rechten voorbehouden.