Branche- en beroepsverenigingen omarmen resultaten Branche Monitor 2019
Publicatie

Donderdag 6 februari heeft Brench de resultaten van de Branche Monitor 2019 gepresenteerd aan leden van VNO-NCW en MKB-Nederland. De conclusies en trends die in het onderzoek aan het licht zijn gekomen worden door het merendeel van de aanwezige branche-en beroepsverenigingen herkend.

De belangrijkste conclusies uit de Branche Monitor op een rijtje:

  • De ledenaantallen stabiliseren; 
  • Verenigingen verwachten minder tijd te besteden aan belangenbehartiging maar meer aan brancheordening-en ontwikkeling zoals keurmerken en innovatieprojecten;
  • Verenigingen zijn veel effectiever geworden in het realiseren van de belangenbehartigingsagenda;  
  • Het aandeel contributie-en lidmaatschapsgelden in het inkomen van een vereniging is met 78% nog onverminderd hoog. Hier zit wel een groot verschil tussen kleine en grote brancheverenigingen. 

2020: Het jaar van de vereniging 
Leendert-Jan Visser, directeur MKB-Nederland, kondigde na de presentatie ‘Het jaar van de vereniging’ aan. Tijdens het jaar van de vereniging worden er thematische activiteiten georganiseerd om branche- en beroepsverenigingen op weg te helpen met toekomstige uitdagingen. Verenigingen staan aan het roer om de thema’s te bepalen. Aanwezigen maakten hier al dankbaar gebruik van tijdens de bijeenkomst door onderstaande onderwerpen aan te dragen:

  • De innovatie-intermediaire rol van brancheverenigingen: hoe helpen we leden innoveren en vernieuwen we onze sector? 
  • Van ledenbinding naar -participatie en co-creatie: hoe kunnen verenigingen vooroplopen en daarbij de diverse achterban meenemen? 
  • Representativiteit van branche- en beroepsverenigingen.  

Later dit jaar wordt er door de organisatoren, VNO-NCW, MKB-Nederland en Wissenraet van Spaendonck, verdere invulling gegeven aan de activiteiten rondom ‘Het jaar van de vereniging’ .

De resultaten van de Branche Monitor 2019 zijn hieronder te downloaden.  

terug naar overzicht
Download publicatie

Na het invullen en verzenden van jouw gegevens ontvang je een mail met een link waar het document te downloaden is.