Onderzoek op thema’s

Wat levert een brancheonderzoek op?
 • Inzicht in de behoeften van de leden
 • Inzicht in de impact van wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Uitkomsten te gebruiken als input voor het activiteiten- en jaarplan, ter verbetering van de dienstverlening, uitwerking issuemanagement, ter onderbouwing en versteviging van de lobby en ter versterking van de branche
Wat levert een ledentevredenheids-onderzoek op?
 • Inzicht in wat jouw leden willen
 • Inzicht in de sterke en ontwikkelpunten van jouw vereniging
 • Uitkomsten te gebruiken voor ledenbehoud en ledenwerving.
Deskundig onderzoek met Brench

Met Brench doe je hoogwaardig onderzoek onder je eigen leden. Je kunt ervoor kiezen om een standaardvragenlijst te gebruiken die wordt toegespitst op jouw vereniging, maar het is ook mogelijk om een onderzoek op maat uit te laten voeren.

 • Vragen zorgvuldig samengesteld
 • Rapportage in huisstijl van jouw vereniging
 • Mogelijkheid tot segmentatie
 • Mogelijkheid om interviews af te nemen
 • Altijd één gratis adviesgesprek
 • Aanvullende analyse mogelijk

Artikelen en publicaties
door Brench

Actueel
Klaar voor een tweede coronagolf? Doe nu een ledentevredenheids- onderzoek!

Door het coronavirus kwam in maart de wereld ineens op zijn kop te staan. Alle mooie jaarplannen en economische vooruitzichten voor 2020 konden de prullenbak in. Branches werden volledig stilgelegd of maakten juist overuren om in de nieuwe omstandigheden aan de vraag te kunnen voldoen.

meer informatie
Actueel
Brench ontwikkelt de Vereniging 3.0 scan!

Brench heeft in samenwerking met Wissenraet van Spaendonck een nieuwe scan ontwikkeld genaamd De Vereniging 3.0: The Next Step.

meer informatie
Publicatie
Branche- en beroepsverenigingen omarmen resultaten Branche Monitor 2019

Donderdag 6 februari heeft Brench de resultaten van de Branche Monitor 2019 gepresenteerd aan leden van VNO-NCW en MKB-Nederland. De conclusies en trends die in het onderzoek aan het licht zijn gekomen worden door het merendeel van de aanwezige branche-en beroepsverenigingen herkend.

meer informatie

“De resultaten van het periodiek onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW onder brancheorganisaties konden we 6 februari 2020 in een volle zaal presenteren. De waardering voor de bijeenkomst en de resultaten van het onderzoek dat deze keer door Brench werd verricht, lieten duidelijk zien dat er meerwaarde werd geboden”.

Marcel Braakman - MKB Nederland

Brench voerde in het voorjaar van 2020 voor het Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) het periodieke onderzoek onder de keurmerkhouders uit. Zo’n 200 bedrijven die het Keurmerk Uitvaartzorg hebben kregen een uitnodiging voor deelname en konden aangeven wat ze vonden van de audits, de keurmerkeisen, de eisen aan personeel én van de communicatie door de stichting. Tijdens de voorbereiding van het onderzoek was het prettig schakelen met de mensen van Brench! die goed advies gaven over het gebruik van de enquête-tool en het structureren van vragen. Met een respons van ruim 30% konden duidelijke conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Daar kan het bestuur weer verder mee.

Directeur - Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)

Wij als brancheorganisatie in de bouw wilden graag een ledenonderzoek houden om te bepalen waar we als vereniging stonden. Daarin hebben we in Brench als uitvoerend bureau een goede partner gevonden. Met name de manier waarop er tijdens het onderzoek is samengewerkt is goed bevallen. Er is goed geluisterd naar onze wensen, en er is goede aanvullende inbreng geweest vanuit Brench. De presentatie van de opgeleverde resultaten overtrof onze verwachting; zeer duidelijk, speels én goed leesbaar. Hier kunnen we zeker goed mee verder; en we gebruiken de resultaten om ons beleid de komende jaren verder vorm en richting te geven.

R.F. Houbaer, Secretaris Gebouwschil Nederland - Gebouwschil Nederland