Onderzoek op thema’s

Wat levert een brancheonderzoek op?
  • Inzicht in de behoeften van de leden
  • Inzicht in de impact van wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Uitkomsten te gebruiken als input voor het activiteiten- en jaarplan, ter verbetering van de dienstverlening, uitwerking issuemanagement, ter onderbouwing en versteviging van de lobby en ter versterking van de branche
Wat levert een ledentevredenheidsonderzoek op?
Wat levert een ledentevredenheids-onderzoek op?
  • Inzicht in wat jouw leden willen
  • Inzicht in de sterke en ontwikkelpunten van jouw vereniging
  • Uitkomsten te gebruiken om voor ledenbehoud en ledenwerving.
Deskundig onderzoek met Brench

Met Brench doe je hoogwaardig onderzoek onder je eigen leden. Je kunt ervoor kiezen om een standaardvragenlijst te gebruiken, maar het is ook mogelijk om een onderzoek op maat uit te laten voeren.

  • Vragen zorgvuldig samengesteld
  • Rapportage in huisstijl van jouw vereniging
  • Mogelijkheid tot segmentatie
  • Aanvullende analyse en advies mogelijk

Artikelen en publicaties
door Brench

Brench ontwikkelt de Vereniging 3.0 scan!

Brench heeft in samenwerking met Wissenraet van Spaendonck een nieuwe scan ontwikkeld genaamd De Vereniging 3.0: The Next Step.

meer informatie
Publicatie
Branche- en beroepsverenigingen omarmen resultaten Branche Monitor 2019

Donderdag 6 februari heeft Brench de resultaten van de Branche Monitor 2019 gepresenteerd aan leden van VNO-NCW en MKB-Nederland. De conclusies en trends die in het onderzoek aan het licht zijn gekomen worden door het merendeel van de aanwezige branche-en beroepsverenigingen herkend.

meer informatie
Whitepaper
Tips en trics voor een goed online ledenonderzoek

Vroeger was het vaak vanzelfsprekend of ‘logisch’ om lid te zijn van een vereniging. Tegenwoordig is van deze vanzelfsprekendheid vaak geen sprake meer in veel branches

meer informatie

“De resultaten van het periodiek onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW onder brancheorganisaties konden we 6 februari 2020 in een volle zaal presenteren. De waardering voor de bijeenkomst en de resultaten van het onderzoek dat deze keer door Brench werd verricht, lieten duidelijk zien dat er meerwaarde werd geboden”.

Marcel Braakman - MKB Nederland