Tips en trics voor een goed online ledenonderzoek
Whitepaper

Vroeger was het vaak vanzelfsprekend of ‘logisch’ om lid te zijn van een vereniging. Tegenwoordig is van deze vanzelfsprekendheid vaak geen sprake meer in veel branches

De dynamiek waar hedendaagse verenigingen in opereren kenmerkt zich door een aantal ontwikkelingen zoals:

  • Kennis en netwerk kan men op steeds meer plekken vinden;
  • Dé branche bestaat eigenlijk niet meer, ondernemers werken steeds meer in ketens en in hun regio. En ook voor professionals geldt dat in zekere mate;
  • De digitale wereld helpt ons bij steeds meer online communities;
  • Leden hebben het druk en hebben zelf minder tijd voor de vereniging;
  • Met alle veranderingen om ons heen, is ook de diversiteit van uw achterban steeds groter aan het worden. Dat vraagt steeds meer maatwerk.

Deze dynamiek maakt dat verenigingen continu reflecteren op hun toegevoegde waarde voor leden. Hoe kun je inspelen op de dynamiek van jouw doelgroep, zodat leden niet
alleen tevreden blijven maar je ook beter aansluit op de toekomst?

Download hier het whitepaper 'Tips en trics voor een goed online onderzoek' en krijg antwoord op deze vragen. 

terug naar overzicht
Download publicatie

Na het invullen en verzenden van jouw gegevens ontvang je een mail met een link waar het document te downloaden is.